Webbplatsens användning

Denna webbplats (www.brf-salongen.se) administreras av Bostadsrättsföreningen Salongen, nedan kallat Brf Salongen, en förening som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige.

 

1. Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Brf Salongen. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

 

2. Länkning till webbplatsen

Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till Brf Salongen:s hemsida på adressen http://www.brf-salongen.se/index.php.


3. Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är avsedd för Brf Salongen:s medlemmar och besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Brf Salongen kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men Brf Salongen påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Brf Salongen förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

 

4. Dataskydd

Brf Salongen hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter Brf Salongen kan samla in via webbplatsen och hur de används.

Personuppgifter

Brf Salongen registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) ("personuppgifter") utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till Brf Salongen kommer vi att lagra denna information om dig för marknadsföring, marknadsundersökningar, eftermarknadstjänster, spårning av försäljningsdata, och för att kunna kontakta dig.

Ej personligt identifierbara uppgifter

Samlas in automatisk. I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, den typ av datorsystem du använder och domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons.

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (sk Cookies)

När du öppnar webbplatsens login-sidor kan vi lagra viss information på din dator. Denna information kommer som en "cookie" eller en liknande fil och hjälper oss att serva dig på ett bättre sätt. Med de flesta webbläsare kan du radera cookies från din dators hårddisk, spärra alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Se din webbläsares instruktionsbok eller hjälpsida för att få veta mer om dessa funktioner.

Vem kontaktar jag?

Om du har lämnat personuppgifter till Brf Salongen och vill att dessa uppgifter ska korrigeras eller raderas från våra register, eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta Brf Salongen, se "Kontakta oss". Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att efterkomma din begäran.

 

5. Lagstiftning och domsrätt

Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man, enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG, ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.

 

2019-04-28
Brf Salongen i Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening
Från och med mars 2017 är Brf Salongen medlem i Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening. Brf Salongen ser fram mot föreningens arbete i området och vill stödja verksamheten. Läs mer om föreningen i nedanstående länk. /Styrelsen Brf Salongen

Länk

2018-06-11
Fibernätet med IP-Only
Brf Salongens fibernät har driftmässigt, från början av 2018, tagits över av IP-Only. Det innebär att önskade tjänster beställs via IP-Onlys hemsida. För beställa tjänst gå till: https://www.ip-only.se/privat/bestall/#/ För mer information om IP-Only, läs på: https://www.ip-only.se/privat/ Hälsningar Styrelsen

Länk