Information om Brf Salongen

Brf Salongen är en bostadsrättsförening i Hässelby Gård i västra Stockholm. Den är belägen i triangeln mellan tre gator  Lövstavägen Astrakangatan och Liljeörnsgatan. Mer information om var vi finns hittar ni under rubriken "Hitta hit".

Föreningen består av 4 hus totalt 105 lägenheter med en total bostadsyta på 7573 m² stående på 9035 m² tomtmark. Tillhörande är ett garage med 52 platser samt 27 p-platser ute. Fastighetsbeteckningen är Farstun 1.
Föreningen togs över av medlemmarna i maj 2008 då föreningen var färdigbyggd (byggår 2007/-08) och alla medlemmar inflyttade.

De 105 lägenheterna är uppdelade enligt följande:

Typ av lägenhet Antal
1 Rum och kök (r.o.k) 10
2 r.o.k. 25
25 r.o.k. 5
3 r.o.k. 57
4 r.o.k. 8

Om ni klickar på rubriken "Husen mm" kommer ni att kunna se mer detaljerad information om husen lägenheterna och deras olika planlösningar.

Föreningen har avtal med ComHem (baspaket med 16 kanaler) samt fjärrvärme. På gården finns förutom lekplats fyra småhus innehållande cykelförråd soprum (med källsortering av hushållssoppor tidningar kartong glas metall elektronik och småbatterier) och en tvättstuga. I anslutning till den sistnämnda finns också föreningens styrelselokal. Gården innesluts av husen så det är en lugn plats för barn och vuxna.

Separat nytt fibernät installeras av tredjepart under hösten 2010 som ger 100/100MB internetaccess. TV och telefoni kan också fås via fibernätet.
Det är nära till allmänna kommunikationer med buss till bl.a. Vällingby Centrum samt 3-5 minuters gång till tunnelbanestationen i Hässelby Gård.

Nedladdningasbara filer:

Årsredovisningen för år 2019

Årsredovisningen för år 2018

Årsredovisningen för år 2017

Årsredovisningen för år 2016

Årsredovisningen för år 2015

Årsredovisningen för år 2014

Årsredovisningen för år 2013

Årsredovisningen för år 2012

 

Brf Salongens stadgar (2018-09-12)

Not: Brf Salongen har HSB som ekonomisk förvaltare men är inte en HSB-förening

Om en Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars främsta ändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Att köpa en bostadsrätt innebär inte att du som bostadsrättsinnehavare äger lägenheten utan du köper rätten att nyttja en viss lägenhet. I och med att du tecknat avtal om att köpa en viss lägenhet så ansöker du även om medlemskap i föreningen. Styrelsen som beviljar medlemskapet prövar om du kan fullgöra dina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen. Villkoret för att du ska kunna fullfölja ditt köp är att du blir antagen som medlem. Styrelsen är skyldig att snarast avgöra frågan och ge dig besked. Om styrelsen vägrar dig medlemskap blir köpet ogiltigt och säljaren kvarstår som bostadsrättsinnehavare. Du kan ansöka om prövning i Hyresnämnden och Hyresnämndens beslut kan överklagas.

Tillsammans med dina grannar är du medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset och ev. mark där du bor.

Som medlem i en bostadsrättsförening har Du att följa föreningens stadgar och gällande lagstiftning. De lagar som främst berör bostadsrättsföreningar är Bostadsrättslagen Lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättsförordningen. Föreningen har också oftast egna ordningsregler som ska följas.
/Styrelsen

2019-04-28
Brf Salongen i Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening
Från och med mars 2017 är Brf Salongen medlem i Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening. Brf Salongen ser fram mot föreningens arbete i området och vill stödja verksamheten. Läs mer om föreningen i nedanstående länk. /Styrelsen Brf Salongen

Länk

2018-06-11
Fibernätet med IP-Only
Brf Salongens fibernät har driftmässigt, från början av 2018, tagits över av IP-Only. Det innebär att önskade tjänster beställs via IP-Onlys hemsida. För beställa tjänst gå till: https://www.ip-only.se/privat/bestall/#/ För mer information om IP-Only, läs på: https://www.ip-only.se/privat/ Hälsningar Styrelsen

Länk